Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

     การคมนาคม
1. การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด ใช้เส้นทางคมนาคมถนนชลประทานสายบางขนาก - ท่าไข่ ระยะทาง 25 กม.
2. การคมนาคมภายในตำบลหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
                   ถนนลาดยาง                        จำนวน  10    สาย      ระยะทาง   16,117    ม.
                   ถนนหินคลุก                        จำนวน  14  สาย         ระยะทาง   32,276    ม.
                   ถนนลูกรัง                             จำนวน  3    สาย         ระยะทาง   3,934      ม.
                   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        จำนวน  ๑   สาย          ระยะทาง    160        ม.
                   ถนนดิน                                 จำนวน  1  สาย          ระยะทาง   1,900      ม.           


     การไฟฟ้า
ประชาชนในพื้นที่ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และทาง อบต.ได้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-9175 โทรสาร : 0-3850-9175 อีเมล์ : 
admin@bangrong.go.th

www.bangrong.go.th