Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ก.พ. 2562 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศใช้แผนอัตราก่ำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
28 พ.ย. 2561 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561
01 ต.ค. 2561 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
01 มิ.ย. 2561 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง พ.ศ. 2561
01 มี.ค. 2561 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
13 ก.พ. 2561 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561
13 ก.พ. 2561 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
13 ก.พ. 2561 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561
25 ธ.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง จดหมายข่าว ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา
25 ธ.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง คู่มือการชำระภาษี

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-9175 โทรสาร : 0-3850-9175 อีเมล์ : 
admin@bangrong.go.th

www.bangrong.go.th