Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือปฏิบัติงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2563
ถึง
08 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กสช.สาย4 จากที่นา นางทิพวัลย์ ดาวลอย ถึงสุดเขตวัดดอนสนาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางโรง
08 ก.ค. 2563
ถึง
15 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กสช.สาย4 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2563
ถึง
11 มิ.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.81-001 สายกสช.สาย4 จากสะพานข้ามคลองชลประทาน ถึง บริเวณที่นา นางอารมณ์ เมียงมาก หมู่ที่ 1 ตำบลบางโรง
11 มิ.ย. 2563
ถึง
18 มิ.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.81-001 สายกสช.สาย4 จากสะพานข้ามคลองชลประทาน ถึง บริเวณที่นา นางอารมณ์ เมียงมาก หมู่ที่ 1 ตำบลบางโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ค. 2563
ถึง
02 มิ.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสามแยกบ้านนางใจ กรมสิงห์ ถึงสะพานบางขนากน้อย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 พ.ค. 2563
ถึง
08 พ.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสามแยกบ้านนางใจ กรมสิงห์ ถึงสะพานบางขนากน้อย หมู่ที่ 7
17 เม.ย. 2563
ถึง
24 เม.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.81-001 สายกสช.สาย4 จากสะพานข้ามคลองชลประทาน ถึงบริเวณที่นา นางอารมณ์ เมียงมาก หมู่ที่1 ตำบลบางโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 เม.ย. 2563
ถึง
02 เม.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.81-001 สายกสช.สาย4 จากสะพานข้ามคลองชลประทาน ถึงบริเวณที่นา นางอารมณ์ เมียงมาก หมู่ที่1 ตำบลบางโรง
10 มี.ค. 2563
ถึง
10 มี.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กสช.สาย ๖ หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลบางโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2563
ถึง
28 ก.พ. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กสช. สาย ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางโรง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-9175 โทรสาร : 0-3850-9175 อีเมล์ : 
admin@bangrong.go.th

www.bangrong.go.th