Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 มี.ค. 2563
ถึง
10 มี.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กสช.สาย ๖ หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลบางโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2563
ถึง
28 ก.พ. 2563
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กสช. สาย ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางโรง
09 ธ.ค. 2562
ถึง
17 ธ.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประการศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายหนองบัว หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ธ.ค. 2562
ถึง
04 ธ.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบางโรง
03 ธ.ค. 2562
ถึง
03 ธ.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนาณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซล (Solar Cell) ภายในตำบลบางโรง
29 มี.ค. 2562
ถึง
29 มี.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองตลิ่งชัน หมู่ที่7 ตำบลบางโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2562
ถึง
29 มี.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน กสช.สาย8 หมู่ที่ 6 ตำบลบางโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2562
ถึง
22 มี.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน กสช.สาย8 หมู่ที่ 6 ตำบลบางโรง
22 มี.ค. 2562
ถึง
22 มี.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบางโรง
15 มี.ค. 2562
ถึง
15 มี.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายทองพูล ดอกไม้ไหว หมู่ที่ 3 ตำบลบางโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-9175 โทรสาร : 0-3850-9175 อีเมล์ : 
admin@bangrong.go.th

www.bangrong.go.th