Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือปฏิบัติงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 เม.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง กิจกรรมทำความสะอาดวัด/ล้างห้องน้ำรับวันสงกรานต์ 2562

05 เม.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมใจทำความดี

19 มี.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง กิจกรรมทำบุญเสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร

11 ก.พ. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

21 ม.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าขอการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

19 พ.ย. 2561
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง โครงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

04 ก.พ. 2559
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

21 ม.ค. 2558
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง

03 ม.ค. 2556
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ชวนพี่น้องทำดี เพื่อศักดิ์ ศรีชาวบางโรง

03 ม.ค. 2556
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง กิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-9175 โทรสาร : 0-3850-9175 อีเมล์ : 
admin@bangrong.go.th

www.bangrong.go.th