Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายชาตรี รักติกูล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
Responsive image
Responsive image
นายสุจิตร์ นนทรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
Responsive image
Responsive image
นายวีระ แก้วอารยะวงศ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
Responsive image
นายอนุรักษ์ ยิ้มแย้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง หมู่ 1
Responsive image
นายชูชาติ วงษ์กลัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง หมู่ 1
Responsive image
นายชัช อินทร์สวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง หมู่ 2
Responsive image
นายสมควร พุ่มนิคม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง หมู่ 3
Responsive image
นายดำรงค์ จันทมาลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง หมู่ 4
Responsive image
นางภคภร สิงห์ปี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง หมู่ 5
Responsive image
นางสาคร ฉุนตู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง หมู่ 5
Responsive image
นายสาโรจน์ สุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง หมู่ 6
Responsive image
นายวิฑูรย์ บุตรณรังษี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง หมู่ 7
Responsive image
นายชาตรี กิมเต็ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง หมู่ 7

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-9175 โทรสาร : 0-3850-9175 อีเมล์ : 
admin@bangrong.go.th

www.bangrong.go.th