การดำเนินการทำ mou. ส่งมอบทรัพย์สินการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้านสมอคล้อย หมู่ที่1 ตำบลบางโรง

|

📌📌วันที่ 26 มีนาคม 2564. ได้ดำเนินการทำ mou. ส่งมอบทรัพย์สินการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้านสมอคล้อย หมู่ที่1 ตำบลบางโรง. โดนนายวิชาญ. จินตนากูล. นายก อบต.บางโรง ผู้มอบ. และนายสมโภชน์ สะมะโน. ผู้จัดการประปาสาขาบางคล้า ผู้รับมอบ เพื่อให้ประปาส่วนภูมิภาค ไปดำเนินการบริหารกิจการต่อไป.
🙏🙏🙏การดำเนินงานในครั้งนี้อบต.บางโรง ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับ🙏🙏🙏