การประชาคมรับฟังความคิดเห็นขอบผู้ที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน โอนไปประปาส่วนภูมิภาค

|

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบางคล้า และประปาเขต 1 จังหวัดชลบุรี มาชี้แจงขั้นตอนการโอนประปาหมู่บ้านไปประปาส่วนภูมิภาค