ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กิจกรรมระยะสั้น”

|

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ท่่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 30 มกราคม 2564 โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้ หลักสูตรการทำขนมเบื้องชาววัง หลักสูตรการทำไก่จ๊อ หลักสูตรการทำไก่ห่อใบเตย หลักสูตรการทำขนมเปาะเปี๊ยะทอด หลักสูตรการทำผลึกลายเดดูพาจลงหมวด และหลักสูตรการทำเทียนหอม