กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

|

วันที่ 19/02/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 3 ขวบ รร วัดบางโรง สังกัด. กองการศึกษาฯ. อบต บางโรง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2564. โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดืม และทุนการศึกษา ฯลฯ จากท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน. ….ทั้งนี้ทาง อบต.บางโรง ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้