ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลบางโรง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.