ด้วยรักและห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ในช่วงสถานการณ์โควิด ขอให้พี่น้องประชาชน ดูแลและรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกไปข้างนอก และล้างมือบ่อยๆ ร่วมกันหยุดเชื่อเพื่อชาติ

|