ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 หากตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

|