ประกาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.บางโรง และนายก อบต.บางโรง ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564

|