ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 หมู่ที่ 1-7 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

|

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 หมู่ที่ 1-7 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา