ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 หมู่ที่ 1-7 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

|

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 หมู่ที่ 1-7 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา