ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|