ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ อบต.บางโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|