ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ อบต.บางโรง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|