ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ และสถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|