ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า หลอดLED ขนาดไม่น้อยนกว่า๖๐วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง