ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 3,11,15,17,18,22,25 (เวลา 08.00-14.00 น.) ณ หอประชุมอำเภอคลองเขื่อน

|