ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดพื้นที่และเชื่อชาติ ในวันที่ 11,15,18,25,31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ หอประชุมอำเภอคลองคลองเขื่อน

|