ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 – 05.00 น.

|