ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City)

|