ประชาสัมพันธ์…จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1. อัตราค่าไฟฟ้าอัตรโนมัติ (FT) ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2565 และการขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวพร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 ตลอด 24 ชั่วโมงและสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ …… สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

|