องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว (ฟรี)ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ วัดดอนสนาม หมู่ที่3 ตำบลบางโรงรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)

|