องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรงร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ

|

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายวิชาญ จินตนากูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง  ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ