แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10-13 มีนาคม 2565 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสามารถติดต่อราชการผ่านทางโทรศัพท์ตามเบอร์ที่แจ้งมาในประกาศฉบับนี้

|