แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

|

แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง