โครงการป้องกันโรคระบาด

|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 3 ขวบ รร วัดบางโรง สังกัด. กองการศึกษาฯ. อบต บางโรง ได้จัดโครงการป้องกันโรคระบาดฯ ให้ความรู้กับผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก. ในวันที่ 18/2/64. โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ. จากกองทุน สปสช อบต บางโรง โดย ท่านนายกวิชาญ จินตนากูล. ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ. ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร อนุบาล 3 ขวบ