โครงการผู้สูงวัย สุชใจ ตำบลบางโรง

|

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวิชาญ จินตนากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง เป็นประธานในการเปิดโครงการผู้สูงวัย สุชใจ ตำบลบางโรง โดยเป็นโครงการที่อบต.บางโรง ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางโรง จัดขึ้นให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 45 ราย เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้พัฒนาศักยภาพใหม่ ๆ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำตลอดปีงบประมาณ 2564