ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 หมู่ที่ 1-7 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเม

Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว (ฟรี)ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ วัดดอนสนาม หมู่ที่3 ตำบลบางโรงรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)

Read More »

แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10-13 มีนาคม 2565 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสามารถติดต่อราชการผ่านทางโทรศัพท์ตามเบอร์ที่แจ้งมาในประกาศฉบับนี้

Read More »

ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดพื้นที่และเชื่อชาติ ในวันที่ 11,15,18,25,31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ หอประชุมอำเภอคลองคลองเขื่อน

Read More »